Lokalbestyrelsen

Laila Poulsen

Formand

Mogens Jørgensen

Næstformand

Per Nyhus

Kasserer, bestyrelses- og byrådsmedlem

Bo Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Linda Madsen

Revisor

Åge Madsen

Revisor suppleant

Tage Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Else Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Christian Martens

Bestyrelsesmedlem