Lokalbestyrelsen

Laila Poulsen

Formand

Mogens Jørgensen

Næstformand bestyrelses- og byrådsmedlem

Per Nyhus

Kasserer, bestyrelses- og byrådsmedlem

Linda Madsen

Revisor

Åge Madsen

Revisor suppleant

Tage Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Else Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Christian Martens

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Gamborg

1. suppleant

  • :

Bo Poulsen

2 suppleant